Menu Strony


Prosimy o wpłaty na konto

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V LO

83 1240 1431 1111 0000 1045 4738

1% dla OPP KRS: 0000280170

XVI Kierownik na nową kadencję.


Jak już zapewne wiecie, a jak nie wiecie, to własnie się dowiadujecie, XVI Kierownik V Zakładu dyrektor Stanisław Pietras został ponownie wybrany na to wielce prestiżowe stanowisko.

Mając na uwadze fakt, iż XVI Kierownik prowadzi V Zakład już od 25 lat i jest najdłużej pełniącym tę funkcję w 146-letniej jego (Zakładu) historii, możemy tylko życzyć, obok dalszych sukcesów dla chwały Szkoły i uczących się w niej Zakładników, wyrównania rekordu panowania Jej Królewskiej Mości Królowej Wiktorii (63 lata, 7 miesięcy i 2 dni).

Zarząd SAiP V LO.


Kierownik zanim został kierownikiem, wycieczka klasy IIId do Zakopanego, rok 1988.


Kierownik 10 lat temu na odsłonięciu tablicy pamiątkowej prof. Bałabuszyńskiego, zwanego popularnie "Bubim"


Kierownik na wieczorze wspomnień o śp. dyrektorze Mieczysławie Stefanowie przy okazji wmurowania tablicy pamiątkowej, rok 2016


I na koniec aktualny Kierownik, zdjęcie z przed dwóch dni, rok 2017.