Menu Strony


Prosimy o wpłaty na konto

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V LO

83 1240 1431 1111 0000 1045 4738

1% dla OPP KRS: 0000280170

Rozpoczynamy przygotowania do obchodów jubileuszu 150-lecia V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.


25. kwietnia 2017 r., podczas comiesięcznego zebrania, Zarząd SAiP, realizując swoją uchwałę z marca 2017 r., oficjalnie nominował Marka Kordylewskiego na funkcję Koordynatora Obchodów 150-lecia V Liceum Ogólnokształcącego. Dla podkreślenia doniosłości decyzji, Markowi wręczony został Akt Nominacji, sporządzony odręcznie na ręcznie czerpanym papierze.

Marek Kordylewski jest sprawnym organizatorem i oddanym społecznikiem, zakładnikiem V L.O. oraz absolwentem prestiżowego Uniwersytetu Harvarda, jednego z 8 uniwersytetów Ivy League. Zarząd SAiP, podejmując swoją decyzję o wyborze Marka do roli Koordynatora kierował się pewnością, że istotny z punktu widzenia Społeczności V L.O. projekt oddany będzie w najwłaściwsze ręce.

Zapraszamy wszystkich do zaangażowania się w przygotowania do obchodów 150-lecia V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.

(obchody planowane są wstępnie, co może być zaskoczeniem dla pamiętających 100-lecie, na 2021 r.)

Zarząd SAiP V LO.

Adres poczty elektronicznej do kontaktu z Koordynatorem Obchodów 150-lecia V L.O.: Marek@Kordylewski.pl

Zdjęcie autorstwa Jarka Bielewicza (VId/1989).