Menu Strony


Prosimy o wpłaty na konto

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V LO

83 1240 1431 1111 0000 1045 4738

1% dla OPP KRS: 0000280170

Sesja Sztafety Pamięci Młodych z dofinansowaniem SAiP


SESJA KRAKÓW, 19 – 24 PAŹDZIERNIK 2016 "Propaganda"

W dn.20 -23 października 2016 odbyła się w Krakowie kolejna sesja międzynarodowego stowarzyszenia "Relais de la Memoire Juniors" (Sztafeta Pamięci Młodych) zrzeszająca członków partnerskich szkół z Francji, Wielkiej Brytanii, Polski, Austrii i Niemiec. Tematem sesji była "Propaganda" Przybyło 80 osób – młodzież wraz z opiekunami i "wolni" członkowie w tym córka założycieli pp. Farnoux z Paryża. Pierwsi goście przyjechali już 19, a ostatni odjechali 24 października. Młodzież szkolna została zakwaterowana w rodzinach uczniów V LO i Gimnazjum nr 1, zaś opiekunowie i osoby towarzyszące w hotelach, lub domach studenckich. Dzięki pomocy organizacyjnej i finansowej Urzędu Marszałkowskiego Małopolski zorganizowano wykłady i "okrągłe stoły" ze świadkami historii w Muzeum AK, połączone ze zwiedzaniem tegoż muzeum w różnych grupach językowych.

Następnego dnia zwiedzano Muzeum Auschwitz-Birkenau, odbyto tam "Marsz Żywych" połączony ze złożeniem wiązanki i zapaleniem zniczy pod pomnikiem w Birkenau. Następnego dnia odbywały się prezentacje całorocznego dorobku poszczególnych delegacji, warsztaty artystyczne i dyskusje w V LO. Dzięki wsparciu finansowemu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół V LO i Rady Rodziców V LO udało się wyżywić tak ogromną ilość ludzi oraz opłacić hotele (domy studenckie ) dla dorosłych uczestników. Sponsorom wyrażamy za to wszystko gorące podziękowania! Następne spotkanie stowarzyszenia "Relais de la Memoire Juniors" w dn. 18 – 23 marzec 2017 w Marsylii.