Menu Strony


Prosimy o wpłaty na konto

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V LO

83 1240 1431 1111 0000 1045 4738

1% dla OPP KRS: 0000280170

Uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci Pana Dyrektora Mieczysława Stefanowa

13 października 2016r. odbyła się uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy. Przygotowana wcześniej tablica, oczekiwała na uroczystość okryta zasłoną w barwach V LO. Punktualnie o godzinie 17:30 na wezwanie prowadzącego obchody Pana Rafała Kobylca, poczet sztandarowy wprowadził sztandar.

Przybyłych gości powitał prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół V LO Pan Piotr Czekaj. Następnie głos zabrali Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego Pan Stanisław Pietras oraz Honorowy Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół V LO Pan Profesor Krzysztof Pałecki. W imieniu władz Miasta Krakowa głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta Pan Bogusław Kośmider, który podkreślił, że wprawdzie będąc absolwentem II Liceum nie miał przyjemności być wychowankiem Pana Dyrektora Stefanowa, ale wspomina tę wielkoformatową postać, która znana była także poza murami „Piątki”.

Gośćmi honorowymi wieczoru były dzieci Pana Dyrektora Mieczysława Stefanowa Pani Magdalena Basista i Pan Piotr Stefanow. Wśród pozostałych gości obecni byli przedstawiciele Grona Pedagogicznego z czasów Dyrektora Stefanowa oraz współcześnie uczący. Przybyli też absolwenci Piątego Zakładu z wielu roczników. Radę Rodziców reprezentował jej przewodniczący Pan Igor Woźniak, także absolwent V LO z czasów Pana Dyrektora Stefanowa.

Po odśpiewaniu hymnu narodowego przez chór Piątego Liceum nadszedł kulminacyjny moment uroczystości. Tablica pamiątkowa została odsłonięta przez Pana Dyrektora Stanisława Pietrasa wspieranego przez Pana Prezesa Piotra Czekaja. Następnie odczytany został życiorys Pana Dyrektora Mieczysława Stefanowa i wspomnienie o nim. Po odczytaniu, życiorys i wspomnienie wraz aktualnym egzemplarzem Przeglądu Sportowego, monetą jednogroszową z bieżącego roku oraz listą darczyńców-fundatorów tablicy zostały złożone przez Pana Dyrektora Stanisława Pietrasa, Pana Prezesa Piotra Czekaja i Członka Zarządu SAiP Pana Tomasza Olejarczuka do kapsuły czasu, która następnie została wmurowana pod tablicą pamiątkową przez Panią Magdaleną i Pana Piotra - dzieci Pana Dyrektora Stefanowa.

Pani Profesor Urszula Szwedzicka została poproszona o złożenie kwiatów pod tablicą, co uczyniwszy podzieliła się krótkim ale barwnym wspomnieniem o upamiętnianej osobie. Na zakończenie chór odśpiewał Gaudeamus.

Po wyprowadzeniu sztandaru uczestnicy wymieniali się w kuluarach serdecznościami, by po chwili udać się na kolejną część uroczystości w postaci wieczoru wspomnień.

Poniżej zdjęcia z uroczystości. Relacja z wieczoru wspomnień już wkrótce.


Poczet sztandarowy oczekuje na rozpoczęcie uroczystości.

W oczekiwaniu na rozpoczęcie uroczystości, od lewej Andrzej Jackowski, Tomasz Olejarczuk, Piotr Czekaj

Absolwenci i przedstawiciele Grona Pedagogicznego przed rozpoczęciem uroczystości

Dyrektor Stanisław Pietras, Prezes SAiP Piotr Czekaj, Honorowy Prezes SAiP Prof. Krzysztof Pałecki, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider - tuż przed rozpoczęciem

"Proszę o wprowadzenie sztandaru" - prowadzący ceremonię Rafał Kobylec

Po lewej gość honorowy – córka Dyrektora Mieczysława Stefanowa – Pani Magdalena Basista

Dyrektor Stanisław Pietras, Prezes SAiP Piotr Czekaj, Honorowy Prezes SAiP Prof. Krzysztof Pałecki, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider – słuchają wspomnienia o Dyrektorze Stefanowie

Przedstawiciele Grona Pedagogicznego i absolwenci słuchają hymnu państwowego w wykonaniu chóru V LO

Dyrektor Stanisław Pietras wspomina swojego poprzednika

Dyrektor Stanisław Pietras wspomina swojego poprzednika

Prezes SAiP Piotr Czekaj wspomina Dyrektora Stefanowa

Goście honorowi – dzieci Dyrektora Stefanowa: Pani Magdalena Basista i Pan Piotr Stefanów, w otoczeniu Grona Pedagogicznego i absolwentów V LO

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider wspomina swoje lata szkolne, ubolewając, że nie był uczniem V LO – przysłuchuje się Dyrektor Stanisław Pietras

Odsłonięcie tablicy – Dyrektor Stanisław Pietras i Prezes SAiP Piotr Czekaj

Prezentacja zawartości kapsuły czasu

Prezentacja zawartości kapsuły czasu

Zamknięcie kapsuły czasu – Tomasz Olejarczuk, Piotr Czekaj, Dyrektor Stanisław Pietras, Prof. Krzysztof Pałecki

Goście honorowi - dzieci Dyrektora Stefanowa: Pani Magdalena Basista i Pan Piotr Stefanów, dokonują uroczystego wmurowania kapsuły czasu pod tablicą pamiątkową

Po złożeniu kwiatów, Prof. Urszula Szwedzicka wspomina Dyrektora Stefanowa

Ku pamięci

Autor relacji: Marek Kordylewski, Zdjęcia: Jarek Bielewicz