Menu Strony


Prosimy o wpłaty na konto

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V LO

83 1240 1431 1111 0000 1045 4738

1% dla OPP KRS: 0000280170

WYDARZENIE 13.10.2016. TABLICA PAMIĄTKOWA DLA DYREKTORA MIECZYSŁAWA STEFANOWA

Czym bylibyśmy, gdyby nam odebrano pamięć? Czy istniałaby jeszcze wówczas jakakolwiek przeszkoda, by zamienić społeczeństwo w rój termitów lub pszczół? Człowieka, który gospodaruje swobodnie bogactwem pamięci, nie można kształtować w dowolny sposób. Pamięć staje się w takich wypadkach instrumentem oporu – potężnym i nieuchwytnym.

(J. Tomkowski „Dom chińskiego mędrca”)

W wigilię Dnia Nauczyciela, 13 października 2016r., o godzinie 17.30, w Holu Głównym V Liceum Ogólnokształcącego, przy ulicy Studenckiej 12 w Krakowie, odbędzie się uroczyste odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej dla Dyrektora Mieczysława Stefanowa.

W imieniu własnym i Dyrekcji VLO, na powyższe wydarzenie serdecznie zapraszamy:
Fundatorów, Absolwentów i Wszystkich Przyjaciół V Liceum Ogólnokształcącego

Po uroczystości w auli V Liceum przewidywany jest wieczór wspomnień poświęcony Naszemu Dyrektorowi, w którym wszyscy zainteresowani mogą wziąć udział.

Zebrane środki finansowe pozwalają na realizację wydarzenia, wszystkie nadwyżki, zgodnie z regulaminem zbiórki zostaną przekazane na wyposażenie pracowni komputerowej V LO.

Osoby pragnące finansowo wesprzeć to działanie i dodatkowo wpisać się na listę darczyńców w ramach tego wydarzenia, w dalszym ciągu mogą wziąć udział w wykupie cegiełek wg regulaminu zbiórki.

Zarząd SAiP VLO

Cegiełki:
20 zł - cegiełka srebrna
50 zł - cegiełka złota
100 zł - cegiełka platynowa

Dane konta:
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V LO
55 1240 4650 1111 0010 5212 6553 z dopiskiem: "Na tablicę pamiątkową"