Menu Strony


Prosimy o wpłaty na konto

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V LO

83 1240 1431 1111 0000 1045 4738

1% dla OPP KRS: 0000280170

Życzenia świąteczne SAiP

Drodzy Absolwenci i Przyjaciele Piątego Zakładu!

Zbliżający się koniec roku nastraja do refleksji oraz zachęca do podsumowania. Rok 2015 był rokiem zmian oraz intensywnej pracy Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół VLO. Statut Stowarzyszenia został dostosowany do nowych wyzwań stojących przed naszą Organizacją. Miło nam poinformować, iż postępowanie przed KRS w sprawie zamiany statutu dobiega końca.

Równolegle Stowarzyszenie prowadziło aktywną działalność wspierającą Szkołę, jak również integrującą środowisko. Konrad Glos, we współpracy z Magdą Kozień, opracował projekt tablicy upamiętniającej dyrektora Mieczysława Stefanowa. Serdecznie dziękujemy autorom projektu. Słowa podziękowania należą się również prof. Fryderykowi Zollowi za wsparcie przy opracowaniu regulaminu zbiórki. Rozpoczęliśmy zbiórkę funduszy na zrealizowanie tego projektu. Dziękujemy dotychczasowym darczyńcom i prosimy o dalszą hojność. Mamy nadzieję, że tablica zostanie odsłonięta 12 października 2016r.

Stowarzyszenie wspierało Szkołę również materialnie, najważniejsze podjęte działania to: zakup drukarki 3D dla Koła Robotycznego oraz dofinansowanie pokazów i jej wykorzystania; dofinansowanie wyjazdu „Debaty Oksfordzkie”; dofinansowanie wyjazdu „Sztafeta Pamięci Marsylia”; dofinansowanie działalności teatru angielskiego; wsparcie działalności Chóru Szkolnego; dofinansowanie wynajęcia auli na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016. Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w organizowaniu i finansowaniu przedmiotowych zajęć dodatkowych, z zakresów nieobjętych programem nauczania, dla uczniów VLO.

W dzień Komisji Edukacji Narodowej, jak co roku, odbyła się uroczystość honorująca absolwentów roku 2015. Szczegółowy opis wraz ze zdjęciami można łatwo odnaleźć na stronie Stowarzyszenia.

Szczególnie dumni jesteśmy z naszej nowej inicjatywy, której pomysłodawcą i promotorem jest wieloletni dyrektor Stanisław Pietras, jaką jest stypendium Stowarzyszenia o nazwie „Moje K5”. Prace nad konstrukcją finansową i regulaminem stypendium są zakończone. Mamy nadzieję, że ta szczytna idea dyrektora Stanisława Pietrasa przyczyni się do dalszej integracji społeczności VLO oraz da najzdolniejszym uczniom VLO, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, wsparcie w dalszym rozwoju.

W najbliższej przyszłości zakończymy pracę nad Akademią Cisco oraz programem wolontariatu.

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż powyższe cele byłyby niemożliwe do osiągnięcia bez całkowicie społecznego zaangażowania szeregu osób, głównie absolwentów, ale również przyjaciół VLO. Obok kolegów wymienionych powyżej, specjalne podziękowania należą się Piotrkowi Kucowi i Tomkowi Pilikowskiemu, którzy zaangażowali się szczególnie w opracowanie nowego statutu SAIP, regulaminu Stypendium „Moje K5” oraz zrębów programu wolontariatu. Koledze Jarkowi Bielewiczowi dziękujemy za dokumentowanie fotograficzne zdarzeń z życia SAIP, a Marcinowi Busiowi za prowadzenie strony internetowej SAiP oraz konta FB. Duże słowa podziękowania należą się też naszym paniom Zdzisławie Niewińskiej i Agacie Brezdeń za szczególną pieczę nad funkcjonowaniem SAiP i czuwanie nad jego "codziennymi" sprawami. Może nie tak widoczne, ale jakże ważne i istotne!

Obecny Zarząd SAiP wyraża również podziękowania ustępującym członkom władz SAiP, za wieloletnią twórczą działalność i zaangażowanie: prof. Krzysztofowi Pałeckiemu oraz Darkowi Gradzi. W ramach podziękowania WZ SAiP nadało kolegom zaszczytne tytuły, odpowiednio Prezesa Honorowego oraz Członka Honorowego SAiP.

SAIP VLO finansuje swoje działania ze środków pozyskanych z darowizn oraz z przekazanego przez Absolwentów i Przyjaciół 1% podatku dochodowego. Nie zapominajcie o nas wypełniając swoje PIT-y w roku 2016. Liczymy na waszą szczodrość, która pozwoli nam dalej wspierać naszą Szkołę.

Na koniec pozostaje nam złożyć serdeczne życzenia spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 2016.

Zarząd SAiP VLO