Menu Strony


Prosimy o wpłaty na konto

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V LO

83 1240 1431 1111 0000 1045 4738

1% dla OPP KRS: 0000280170

NASZE CELE ....

:: Działanie na rzecz integracji środowiska absolwentów i przyjaciół V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.

:: Wspieranie Szkoły w działalności dydaktycznej i kulturalnej.

:: Dążenie do zapewnienia młodzieży uczącej się w Szkole jak najlepszych warunków zdobywania wiedzy, a także możliwości realizacji jej potrzeb kulturalnych, naukowych i sportowych itp.

:: Kultywowanie tradycji Szkoły i szerzenie jej wśród swoich członków.

:: Prowadzenie działalności charytatywnej.

:: Szerzenie powyższych celów wśród swoich członków.