Menu Strony


Prosimy o wpłaty na konto

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V LO

83 1240 1431 1111 0000 1045 4738

1% dla OPP KRS: 0000280170

HISTORIA ....

Stowarzyszenie rozpoczęło działalność dnia 16 lutego 1995 roku w atmosferze obchodów 125 – lecia Szkoły. Pierwszym i aktualnym Prezesem Stowarzyszenia został prof. dr hab. Krzysztof Pałecki. Siedzibą Stowarzyszenia jest V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego przy ul. Studenckiej 12 w Krakowie. Dnia 24 lutego 1995 w salach reprezentacyjnych Kasyna Oficerskiego przy ul. Zyblikiewicza odbył się pierwszy Bal Absolwenta V Liceum Ogolnókształcącego. Stowarzyszenie od 1995 r. wspierało Szkołę i konsekwentnie realizowało założenia statutowe.

Aktualnie Stowarzyszenie aktywnie wspiera szkolne inicjatywy:

“Absolwent i Absolwentka Roku” – Stowarzyszenie począwszy od roku 1995 do chwili obecnej przyznaje tytuły „Absolwenta Roku” i „Absolwentki Roku” dla szczególnie uzdolnionych uczniów, którzy godnie reprezentowali Liceum na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej, wygrywając liczne olimpiady przedmiotowe. Absolwent, któremu zostaje przyznany tytuł otrzymuje od Stowarzyszenia zegarek z wygrawerowaną dedykacją. Znaczny koszt zakupu jest w całości pokrywany ze środków własnych Stowarzyszenia.

“Sztafeta Pamięci”. W 2008 roku sesja odbyła się pod hasłem "Pamięć buduje przyszłość i wartości współczesnej Europy". Uczestniczyło w niej ponad stu uczniów z 11 liceów i gimnazjów z Europy. Uczniowie odbyli wizytę w obozie w Oświęcimiu oraz uczestniczyli w "Marszu Żywych" w Birkenau. Z ramienia Stowarzyszenia projekt koordynowała Pani Prof. Elżbieta Szewczyk- Gurgul.

Polsko-Ukraińskiego Konkursu Fizycznego „Lwiątko”. Stowarzyszenie, począwszy od 2008 roku stało się organizatorem Konkursu. Do konkursu przystąpiło 1.500 szkół, zgłaszając około 26.000 uczestników. Rekordowo z jednej szkoły zgłoszono 188 uczniów, z 34 po jednym. W konkursie wzięła udział jedna z polskich szkół we Lwowie, trzy polskie szkoły na Litwie, jedna z Czeskiego Cieszyna. Strona internetowa konkursu: www.lwiatko.org. Z ramienia Stowarzyszenia projekt koordynowała Pani Prof. Barbara Matoga.

Działalność charytatywna. Stowarzyszenie począwszy od roku 2002 prowadzi działalność charytatywną. Polega ona na organizowaniu przez Zarząd Stowarzyszenia wraz z nauczycielami V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, zamożnymi Absolwentami oraz Sponsorami tzw. „Balów charytatywnych” na rzecz wszelkich ludzi będących w potrzebie, w szczególności Absolwentów Liceum. I tak, począwszy od roku 2002 zostały zorganizowane Bale w latach 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Dochody przekazywane są w całości na rzecz potrzebujących Absolwentów lub osób które złożą stosowny wniosek na ręce Zarządu Stowarzyszenia. Każdorazowo patronat nad Balem obejmuje Stowarzyszenie oraz Liceum w osobie Pana Dyrektora Stanisława Pietrasa. Bale organizowane są na rzecz imiennie oznaczonych osób w potrzebie. Poza tym, Stowarzyszenie organizuje także imprezy, mające na celu zebranie środków na bieżące wydatki Stowarzyszenia.

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Stowarzyszenie począwszy od roku 2000 organizuje każdego roku tzw. „Turnieje gwiazdkowe”. Polegają one na rozgrywaniu w miesiącu grudniu meczów piłkarskich i siatkówki pomiędzy reprezentacjami Liceum oraz zaproszonych innych liceów ogólnokształcących. Organizowane są także piłkarskie turnieje wewnętrzne w Liceum. Koszt wynajmu hal sportowych (głównie hali TS Wisła Kraków) pokrywa Stowarzyszenie ze środków własnych oraz Liceum.

Księga pamiatkowa. Stowarzyszenie wydało środkami własnymi i Sponsorów w roku 2001 tzw. „Księgę Pamiątkową” z okazji 130- lecia Liceum. Cały dochód ze sprzedaży został przekazany na działalność charytatywną i bieżącą Stowarzyszenia. Obecnie trwają prace nad zaktualizowaniem wydania „Księgi Pamiątkowej”.

Wyjazdy integracyjne. Stowarzyszenie zorganizowało w latach 2003, 2004, 2005, 2006 wyjazdy integracyjne dla uczniów i Absolwentów Liceum do Zakopanego na Pardałówkę.

Tablice pamiątkowe. Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w odsłonięciu tablic pamiątkowych dedykowanych wybitnym absolwentom i nauczycielom znajdujących się w gmachu Szkoły.